[sv] Expertises

Energy solutions of the future

As an industry leader in the assembly, delivery, management and maintenance of transformer substations, Alfen has the commanding electro technical foundation needed to develop the energy solutions of the future. We automate substations and connect solar farms, while we also offer energy storage systems and charge points for electric vehicles. These are just few aspects of the energy mix that has powered Alfen for more than 75 years.

Nätstationer

Puistomuuntamo_erotinasema_Alfen_Elkamo_ruskea

Vår huvudsakliga expertis ligger inom prefabricerade Nätstationer. Alfen Elkamo byggde sina allra första Nätstationer för mer än 20 år sedan och allt sedan dess har vi jobbat hårt för att förse dem med den allra senaste teknologin och innovativa lösningar. Alfens Nätstationer bygger på skräddarsydda lösningar för att säkerställa att de uppfyller kundens behov och användarprofil. Vi är stolta över det faktum att vi har levererat tusentals stationer till elnätsbolag, industriföretag och växthusnäringen.

Lågspänningsställverk

LV Switchboard

Prefabricerade lågspänningsställverk är det som vi har allra mest erfarenhet av. Alfen Elkamo byggde sina allra första Lsp-ställverk för mer än 37 år sedan och allt sedan dess har vi jobbat frenetiskt för att förse dem med den allra senaste teknologin och innovativa lösningar. Alfen Elkamos Lsp-ställverk bygger på modulsystem och alltid skräddarsydda lösningar för att säkerställa att de uppfyller kundens behov och användarprofil. Vi är stolta över det faktum att vi har levererat tusentals Lsp-ställverk till metall-, pappers-, massa- och kemiska industrin och många fler.

TheBattery

Energiavarasto_TheBattery_Alfen_Elkamo

Lagring av elektricitet kommer ofrånkomligen att spela en avgörande roll för vårt energinät. Lagringen behövs för att energiproduktion ska svara mot konsumtion och för att stabilisera elnätet på grund av att energiproduktionen blir allt mer decentraliserad och förnybar och pga. det växande antalet elfordon.

Mellanspänningsställverk

Moduldesignen är en utmärkt lösning för kunder som på ett enkelt sätt vill kunna skapa mer avancerade helheter genom standardiserade moduler.

Laddstationer för elfordon

Alfen erbjuder ett komplett utbud av laddstationer för hemmabruk, arbetet och allmänna områden. Dessa laddstationer kan fås i utföranden med många olika laddningseffekter och funktioner. Den unika kombinationen av Alfens transformatorstationer, energilagringssystem, och laddstationer möjliggör en optimal balansering av lokala nät.

Övriga produkter

Nyfiken vad vi kan göra för dig?

Ring oss eller skicka ett mail.

Ring ossSkicka ett email
© 2024 Alfen Elkamo