Alfen Elkamo grundades år 1981 och har sitt huvudkontor i Jakobstad (Pietarsaari), Finland. Alfen Elkamo utvecklar, tillverkar och marknadsför eldistributionssystem, inklusive transformatorstationer, mellan- och lågspänningsställverk med tillhörande system. Alfen Elkamo spelar en aktiv roll på marknaden för eldistribution och ingår i olika forum som t.ex. Smart Grid Working Group som tillsatts av arbets- och näringsministeriet.