KKBM

 

Alfen Elkamos lågspänningscentral KKBM är avsedd som huvud- och distributionscentral för fastighetstransformatorer där olika städers distributionsnät tillhandahåller säker eldistribution och där utrymmena är begränsade. Till sin konstruktion är KKBM marknadens stabilaste och den uppfyller de finska kvalitetsstandarderna och är en långsiktigt pålitlig och säker distributionslösning för kunden.

Elkamos egen mångsidiga stomkonstruktion möjliggör situationsspecifika lösningar för t.ex. renoveringsprojekt där det tillgängliga utrymmet begränsar storleken på ställverket. Lågspänningscentralen för transformatorstationer KKBM täcker alla behov av nätstationskombinationer på fastighetsmarknaden.

KKBM är en kostnadseffektiv lösning för lågspänningsfördelning i fastighetsstationer utan att pruta på pålitlighet och användbarhet. Elkamo har standardiserat modulalternativen för KKBM med vilka man kan bygga önskade helheter till de mest utmanande installationsmål.

Tekniska data

 

Dimensioner

Bredd: 400, 500, 700 and 800mm
Höjd: 1500, 1600, 1950 and 2050 mm
Djup: 450 ja 550 mm

Nominell spänning

400 V, 500V, 690 V, 50...60 Hz

Nominell ström

630 A ... 2500 A

Kapslingsklass

IP20 ... IP34

Kortslutningshållfasthet

62kA (1s) / 139kA