Sortimentet av skåp omfattar även telekommunikations-, gatubelysnings- och kombiskåp. Skåpdimensionerna är de samma som för kabelfördelningsskåpen med samlingsskenor. Tomma skåp passar som telekommunikations- eller anläggningsskåp. Eventuella montageplattor eller -anordningar måste beställas separat.

Gatubelysningsskåpet är utrustat med 00-säkringslastfrånskiljare och anslutningsplintar för en anslutningskabel på 2 x 95–185 mm². Belysningsskåpet har en energimätare och utgångar för 6x3x63A.

Kombiskåpet har en instrumentpanel med belysning och även uttag för säkringslastfrånskiljare 7x3x400A. Skåpet passar för eldistribution i områden där både belysningsuttag och kabeluttag behövs i ett och samma skåp.

Man kan använda samma stål- eller betongsockel till telekommunikationsskåpen, gatubelysningsskåpen och kombiskåpen som till kabelfördelningsskåpen.