Alfen Elkamo samarbetar med de bästa tillverkarna av kompakta SF6-gasisolerade ställverk.

I situationer där gasisolerade ställverk är den bästa lösningen, är det viktigt att isoleringen kan garanteras under hela livscykeln och att man redan i planeringsskedet beaktar hur allt material ska återvinnas.