I många år har inomhuslastbrytare haft en given plats inom ställverksbranschen. Dessa om-/frånkopplare hanterar den dagliga last som genereras vid normal omkoppling – för strömkretsavbrytare, frånkoppling av transformatorer i nätet och liknande – med mycket långa driftsintervaller och minimalt underhåll.

Det som karaktäriserar dessa lastbrytare är enkel design, fullkomlig pålitlighet i drift och enkel igångsättning.