Alfen Elkamo har ett omfattande sortiment för byggande av 1kV:s elnät och stor erfarenhet av den nordiska marknaden.

Ett eldistributionsbolag kan spara avsevärda summor genom att bygga ett 1kV:s elnät. Ett 1kV:s elnät är inte lika utsatt för störningar och kan vara mer kostnadseffektivt att bygga än ett vanligt mellanspännings- och lågspänningsnät och mer elektricitet kan överföras på längre sträckor jämfört med ett 0,4kV:s elnät.

1kV-nätet bildar sin egen skyddade zon med effektbrytare som gör att ett fel begränsas till ett mindre område.

Alfen Elkamo har ett omfattande sortiment för byggande av 1kV:s elnät och stor erfarenhet av den nordiska marknaden.