Tillämpningar för TheBattery

icon

TheBattery kan användas för flera typer av tillämpningar. TheBattery gör elhandel möjlig medan den balanserar utbud och efterfrågan på energi i kombination med förnybara energikällor. TheBattery gör att man kan undvika kännbara investeringar i kraftnät och anslutningar och jämna ut variationerna i efterfrågetopparna. TheBattery kan även möjliggöra autonoma elnät i kombination med sol- och/eller vindenergi.

Lastbalansering

Nestaansluiting verzwaren

Som ett resultat av en allt större efterfrågan på elektricitet i kombination med lokal, intermittent, förnybar el måste elnätet i allt högre grad hantera varierande mönster. TheBattery erbjuder en lösning som stabiliserar elnätet och minimerar investeringar i elnät och anslutningar, till exempel i kombination med laddningsknutpunkter eller snabbladdningsstationer för elfordon.

Elhandel

TheBattery gör elhandel på elgrossistmarknaden möjlig (t.ex. utjämning av obalans) liksom även balanstjänster (t.ex. frekvensfunktion). Frekvensstörningar i högspänningsnätet kan stabiliseras. Dessa alternativ för elhandel innebär betydligt bättre avkastning på placerat kapital från hållbara energikällor.

Frequency control

På grund av variationer i efterfrågetoppar, behöver kraftverk en betydande reservkapacitet för att upprätthålla balansen mellan energiutbud och -efterfrågan. TheBattery erbjuder en alternativ lösning genom att lagra energi i batterier under perioder med produktionsöverflöd, vilket kan utnyttjas när det är brist på energi. På det viset kan kostsamma utbyggndader undvikas.

Reservkraft

Back-up stroom

TheBattery tillgodoser behovet hos bolag och industrier som är anslutna till ett opålitligt elnät. TheBattery lagrar energi från lokala energikällor eller från elnätet, när det är möjligt, och säkerställer en oavbruten krafttillförsel under elavbrott.

Off Grid-system

TheBattery möjliggör autonoma elnät i kombination med sol- eller vindenergi. Som sådan erbjuder TheBattery ett alternativ till nya elnätsanslutningar och oljedrivna generatorer. Den ger en tillförlitlig elförsörjning i situationer när man saknar (stabila) elnät (t.ex. på öar) och erbjuder lösningar för tillfälliga platser såsom festivaler eller byggplatser.

Datorhallar

Marknaden för datorhallar är het och antalet datorhallar växer liksom storleken på dem. Dessa datorhallar kräver enorma mängder energi av hög kvalitet och pålitlighet och helst från förnybara energikällor. I den här snabba utvecklingen får de som driver dessa datorhallar allt oftare utmaningar med sina nätanslutningar och för att råda bot på detta har Alfen utvecklat en unik lösning.

Nyfiken vad vi kan göra för dig?

Ring oss eller skicka ett mail.

Ring ossSkicka ett email
© 2020 Alfen Elkamo